Home

Kleuren zijn iets fascinerends, zij zijn een voertuig van de ziel.

De kleuren onderling, hun nuanceringen, vormen, overgangen of botsingen, dat alles kan de ziel op een individuele wijze beleven.  En ze roepen  stemmingen op bij de toeschouwer. Levenservaringen, dromen of situaties kan men er vaak in projecteren.  Die ontdekkingen zijn iets “wezenlijks”, voegen iets toe aan de kennis van de toeschouwer over zichzelf. Dat is nooit statisch; in een andere levensperiode zullen de werken weer een andere indruk geven.

Bij mijn schilderwerk streef ik niet naar een gelijkenis met de zintuiglijke wereld; datgene wat er al is hoeft niet gekopieerd te worden. Stap voor stap meegaand met kleur en vorm kom ik tot het uiteindelijke resultaat.

Mijn foto’s kunnen zelden de  nuanceringen van alle kleuren vastleggen. Zij zijn dus slechts impressies van het echte werk.

Informatie over aankoop van schilderijen is via het contactformulier te vragen.